Yakup Şah bin Sultanşah - Turkey

1501 - 1506 
Beyazıt Cami, Istanbul